Publicerad 25 januari 2023

Genomförda seminarier

 • Motverka normbrytande beteende och förebyggande socialt fältarbete

  Seminariumet blandade fakta och kunskapsstöd, praktiska exempel och övergripande perspektiv på den gemensamma samhällsutmaningen att minska risk för barn och unga att utveckla normbrytande beteende och kriminalitet.
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet
 • Två samverkansformer för att förebygga att barn och unga begår brott

  Seminariet handlade om SIG och SSPF – två samverkansformer som syftar till att motverka att barn och unga begår brott.
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet
 • Sekretess och samverkan mellan socialtjänst och polis

  På seminariet vill vi visa på olika sätt som socialtjänsten och polisen kan samarbeta på individnivå trots sekretessen.
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet
 • Fritid i fokus för mellanstadiebarn i det områdesbaserade arbetet

  Hur kan fritids- och kulturverksamhet verka för att erbjuda barn en meningsfull fritid? På vilket sätt bidrar det till ökad trygghet, samverkan och ett stärkt områdesbaserat arbete? Med fokus på fritiden lyfter vi i seminariet fram exempel på prisbelönta verksamheter och ledare som gör skillnad för barn i utsatta områden.
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet
 • Vad vet du om brottsligheten i din kommun?

  För att kunna sätta in rätt åtgärder mot de brott som sker lokalt måste man också ha en god kännedom om hur brottsligheten ser ut på hemmaplan, en lokal lägesbild. Vid detta seminarium berättade Brå om en handledning för att genomföra lokala kartläggningar av brottslighet.
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet
 • Ett samlat samhälle ger det stöd som behövs

  Goda strukturer för samverkan ger både effektivt samhällsstöd och möjligheter att agera där det behövs utifrån gemensam kunskap. Samverkan mellan polis och kommuner sker på flera nivåer. Detta seminarium fokuserade på den strategiska samverkan. Den mer operativa samverkan med polisen kommer att diskuteras vid andra tillfällen framöver.
  Barn och unga
 • Områdesbaserat arbete – samverkan i närområdet för ökad trygghet för alla

  Hur kan utvecklingen i ett brottsutsatt område vändas, till exempel genom att kommunens olika delar, bostadsbolagen, polisen och civilsamhället arbetar tillsammans för att skapa och bibehålla trygga miljöer för de boende? Såväl forskning som erfarenheter från olika kommuners arbete presenterades vid detta seminarium.
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet
 • Familjenära frågor

  Hur kan vi stötta föräldrar och vårdnadshavare för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet? Hur kan samhällets aktörer stärka föräldrar/ vårdnadshavare så att vi kan skapa en förtroendefull grund för barn och föräldrar i mötet med samhället?
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet

Informationsansvarig

 • Greta Berg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.