Publicerad 26 mars 2021

Utbyggnad 5G-nätet och kommunal fysisk planering

Nu har utbyggnaden av 5G, det femte generationens mobilnät, påbörjats. Här samlar SKR information till stöd för kommuners fysiska planering av 5G-utbyggnaden.

Frågor och svar om utbyggnad av 5G-nät och kommunal planering

På undersidor besvarar SKR vanliga frågor om 5G-utbyggnaden – om hur lovplikten ser ut för master och antenner, hur kommunerna kan arbeta strategiskt med 5G-utbyggnad och vilka verktyg kommunerna har för att samverka med operatörerna och skapa dialog kring samordning. Här får du även information om vilka krav som ställs på kommunerna vad gäller skydd mot strålning och vilka skyddsavstånd som ska beaktas i utbyggnad av elektronisk kommunikation.

Utbyggnaden av 5G, sammanfattning

  • Utbyggnaden av 5G i Sverige kommer inledningsvis troligen att göras genom omfattande uppgradering av redan befintlig infrastruktur för mobilnät.
  • 5G kommer att byggas ut i den takt och på de platser som marknaden efterfrågar. De flesta tjänster och funktioner kommer att fungera även i 4G. Troligen kommer 4G och 5G att finnas samtidigt i många år framöver.
  • Riktad nybyggnation kan förväntas på platser där operatörerna identifierar nya kunder, behov eller kommande lokal kapacitetsbrist.
  • På längre sikt kan man tänka sig att fler nya sändarplatser kommer att etableras för att förtäta näten och möjliggöra ytterligare kapacitet.

Femte generationens mobilnät, 5G

Mobilnäten förbättras kontinuerligt och nu har utbyggnaden av 5G, den femte generationens mobilnät, påbörjats. I vilken takt utbyggnaden kommer att ske avgörs av operatörerna och styrs av efterfrågan. Till att börja med kommer 5G sannolikt att användas för att öka kapaciteten i områden där den idag inte riktigt räcker till, i exempelvis storstäder, för att över tid byggas ut i samma utsträckning som dagens 4G-nät. Varje generation av mobilnät utvecklas för att klara en snabbare hastighet än de föregående. Men eftersom det tar tid att bygga ut mobilnät är täckningen för 3G mer utbredd än för 4G. Såväl hastighet som täckning varierar också mellan olika operatörer och telefonmodeller. Kvaliteten kan även variera mellan surf och telefonsamtal. Moderna telefoner stödjer också äldre generationer under deras primära nätverk. Till exempel kan 4G-telefoner ansluta till ett 3G-nät.

Utbyggnad sker inledningsvis i befintlig struktur

Utbyggnaden av 5G i Sverige kommer inledningsvis troligen att göras genom återvändning av redan befintlig infrastruktur för mobilnät, det vill säga via befintliga sändarplatser på tak, master och torn. Den inledande utbyggnaden av 5G kommer alltså sannolikt inte att innebära att nya sändarplatser etableras i någon större utsträckning. Däremot kan man förvänta sig att mer eller mindre omfattande uppgraderingar kommer att behövas på de befintliga sändarplatserna. Det kan till exempel handla om utbyte och/eller komplettering av de antenner som sitter på platsen, uppgradering eller utbyte av elektronik och uppgraderingar av uppkopplingen till basstationen i form av fiberanslutning eller radiolänk.

Utöver detta kan man även förvänta sig riktad nybyggnation på platser där operatörerna identifierar nya kunder och behov eller kommande lokal kapacitetsbrist. På längre sikt kan man tänka sig att fler nya sändarplatser kommer att etableras för att förtäta näten och möjliggöra ytterligare kapacitet. Utvecklingen kommer emellertid att påverkas av olika faktorer, till exempel hur marknaden och efterfrågan utvecklas samt teknikutvecklingen och möjligheterna att frigöra nya frekvensband.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.