Publicerad 27 augusti 2021

Systemlösningar och upphandlingsstöd för digitala detaljplaner

Från och med 2022 gäller nya krav för detaljplan och planbeskrivning. Ta del av några systemleverantörers olika plattformar för att möte de nya kraven.

Arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess vilket ställer krav på nationellt standardiserad digital information. Från och med 2022 gäller nya krav för detaljplan och planbeskrivning och just nu pågår ett intensivt arbete hos de systemleverantörer som finns på marknaden med att utveckla sina olika plattformar för att möta kraven.

Dokumentation från seminariet: Digital detaljplan – systemlösningar och upphandlingsstöd

Dokumentation: Digital detaljplan – systemlösningar och upphandlingsstöd

Den 24 augusti arrangerade SKR i samverkan med Lantmäteriet och Boverket ett seminarium där systemleverantörerna visade upp sina lösningar kring plankarta och planbeskrivning. Vi presenterade också det upphandlingsstöd som tagits fram av Lantmäteriet för att stötta kommunerna vid upphandling av detaljplaneinformation och system i enlighet med de nya kraven. Upphandlingsstödet ska underlätta för kommuner att kravställa detaljplaneinformation enligt såväl de nya föreskrifterna och specifikationerna som efter kommuns nuvarande och framtida behov.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.