Publicerad 7 april 2022

Nya regler för detaljplaner

Från och med den 1 januari 2022 åläggs kommunerna en skyldighet att ta fram detaljplaner utifrån nationellt angivna tekniska specifikationer samt föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning.

Syftet med föreskrifter (juridiskt ramverk) och specifikationer (tekniska krav), är att skapa förutsättningar för standardiserade datamängder i detaljplaneprocessen samt för ett nationellt digitalt tillgängliggörande. Standardiserade datamängder är en grund för en digital samhällsbyggnadsprocess.

Digitalisering av äldre detaljplaner inget krav

Boverkets föreskrifter kommer inte att gälla planer som upprättas före det datum föreskrifterna börjar gälla.

Äldre detaljplaner kräver ett antal olika tolkningar som ofta handlar om omfattande insatser. Det uppstår också många frågor kopplade till fastighetsgränsernas giltighet då äldre planer inte är upprättade med samma exakthet som idag och vid en eventuell prövning kvarstår den analoga planen som det rättsligt gällande dokumentet.

Frågor och svar, nya regler för detaljplan

SKR har tillsammans med ett antal kommuner efterfrågat förtydliganden från Boverket och Lantmäteriet kring de nya regler som trädde i kraft vid årsskiftet för detaljplaner och planbeskrivning. Som ett stöd i kommunernas omställningsarbete publicerar vi svaren på vår webbplats.

Frågor och svar, nya regler för detaljplaner

Erfarenheter från kommuners arbete med digitala detaljplaner

I en serie filmer får du möta flera kommuner som redan har påbörjat en digitaliseringsprocess.

Erfarenheter från kommuners arbete med digitala detaljplaner

På väg mot en digital samhällsbyggnadsprocess

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas tillgänglig digitalt. För att det ska kunna bli möjligt måste informationen skapas, struktureras och hanteras på ett enhetligt sätt. Inom samhällsbyggnadsområdet ansvarar Lantmäteriet, tillsammans med Boverket, för att leda arbetet med att ta fram gemensamma principer och riktlinjer. Uppdraget genomförs i samverkan med SKR och Länsstyrelsen.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.