Publicerad 30 mars 2021

Våga sätta igång – det finns ingen annan väg än digitalisering

Sollentuna kommun har digitaliserat samtliga 600 detaljplaner som finns i kommunen enligt den standard som utvecklats och utifrån Boverkets planbestämmelsekatalog. Anders Hallmén som är planchef har suttit i den SIS-kommitté som utvecklat standarden på SKR-mandat. Samtliga planer som digitaliserats har även tolkats.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.