Publicerad 18 mars 2021

Övning 2b, avgiftsnivåer

I övning 2b ska ni öva på att bestämma det nya begreppet avgiftsnivåer.

Avgiftsnivåer används för händelsestyrd tillsyn och används i taxebilaga 1. Det finns fyra avgiftsnivåer och de används för att schablonisera arbetsinsatsen och förenkla debiteringen av händelsestyrd tillsyn. Avgiftsnivåer ger tydlighet och likvärdighet mellan ärenden med samma komplexitet, oavsett ärendetyp. Avgiftsnivåerna ska revideras vart tredje år.

I övning 2b gör ni några moment individuellt och några moment i grupp.

1. Använd post it-lappar och fyra lådor

Skriv tillsammans ner vilka händelsestyrda tillsynsärenden/arbetsuppgifter ni utför på kontoret (köldmedierapporter, ansökningar av olika slag med mer), utgå till exempel från innehållet i SKR:s underlag till taxebilaga 1.

Varje deltagare skriver en sorts händelsestyrt tillsynsärende/arbetsuppgift per post it-lapp, så det blir lika många lappar per arbetsuppgift som ni är antal personer i övningen. Det blir alltså tre lappar med ordet ”köldmedierapport” på om ni är tre som arbetar med det på kontoret.

2. Märk de fyra lådorna med avgiftsnivå 1, 2, 3, 4

Avgiftsnivåer utgår från olika nivåer av komplexitet.

  • Nivå 1: en väldigt liten bedömning, rutinärenden
  • Nivå 2 : en granskning, bedömningsärenden
  • Nivå 3: är granskning och tillsynsaktivitet
  • Nivå 4: rena tillsynsärenden, kan ha stor variation.
Avgiftsnivåer utifrån komplexitet

Avgiftsnivå (AN)

Definition av kommunens arbetsinsats

Avgiftsnivå 1

Endast att bekräfta handlingarna

Avgiftsnivå 2

Göra bedömning via skrivbord

Avgiftsnivå 3

Göra bedömning på plats

Avgiftsnivå 4

Komplexa ärenden, eller ej möjligt att schablonisera

3. Individuell bedömning

Varje person gör nu en individuell bedömning av i vilken avgiftsnivå varje arbetsuppgift bör ligga. Deltagarna lägger (dolt) sina egna post it-lappar i de olika lådorna för avgiftsnivåer.

4. Gå igenom lådorna

Gå gemensamt igenom lådorna och diskutera skillnaderna i bedömning. Arbetsuppgifter/tillsynsärenden ni är överens var de hör hemma, får den föreslagna avgiftsnivån. Arbetsuppgifter ni inte är överens om var de bör hamna, är inte lämpliga att placera i avgiftsnivåer. De behöver finansieras på annat sätt.

5. Ange genomsnittlig tid

Kontoret anger en genomsnittlig tid (i timmar) för avgiftsnivå 1, 2 respektive 3. Tiden sätts utifrån erfarenhet av tidigare ärenden med samma komplexitet, till exempel via ärendehanteringssystemet. Avgiftsnivå 4 får timavgift.

6. Beslut i nämnd och kommunfullmäktige

Avgiftsnivå 1, 2, 3 och 4 ska beslutas i nämnd och kommunfullmäktige. Så här kan resultatet se ut.

Avgiftsnivåer ska beslutas i nämnd och kommunfullmäktige

Avgiftsnivå (AN)

Definition av kommunens arbetsinsats

Exempel på hur bilaga 1 ser ut i en kommun

Avgiftsnivå 1

Endast att bekräfta handlingarna

AN 1 = 2 h

Avgiftsnivå 2

Göra bedömning via skrivbord

AN 2 = 4 h

Avgiftsnivå 3

Göra bedömning på plats

AN 3 = 12 h

Avgiftsni4å 2

Komplexa ärenden, eller ej möjligt att schablonisera

AN 4 = Timavgift

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.