Publicerad 25 oktober 2021

Avfall

Insamlingen och behandling av avfall är en viktig infrastruktur som är nödvändig för att samhället ska fungera. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå miljömålen.

I Sverige är vi bra på att återvinna avfallet. Hälften materialåtervinns eller komposteras och rötas. Resten förbränns och blir fjärrvärme och el. Mindre än 1 % av hushållsavfallet läggs på deponi.

Kommunerna har en viktig roll genom sitt ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall och genom att vara ansvarig för tillsyn över stora delar av avfallshanteringen enligt miljöbalken.

SKR arbetar för att kommunerna ska ha bra möjligheter för att fullgöra sina uppgifter och för att stödja kommuner och regioner i deras arbete att nå miljömålen.

Tio steg för att komma igång i arbetet med att förebygga avfall

Informationsansvarig

  • Charlotte Löfgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.