Publicerad 18 mars 2021

Övning 2a, finansiera tillsynen

I övning 2a ska ni öva på att finansiera den planerade tillsynen. Ni ska undersöka hur finansieringen förändras om ni ändrar tillsynsfrekvensen.

I den här övningen ser ni ett fiktivt totalbehov (totalt antal timmar) för ett antal branscher. Frekvens 1 betyder besök varje år, 2 betyder vartannat år och 3 betyder vart tredje år. Tillsynstimmarna per år varierar beroende på vilken tillsynsfrekvens ni sätter. Handläggningskostnaden per timme är 1000 kr/h.

Tillsynsfinansiering

Totalbehov per bransch (h/år)

Frekvens (1-3)

Timmar per år (h)

Intäkter (kr/år)

Differens (kr/år)

Förskotts/ efterskottsbetalning

B 600

1

600

600x1000=

600 000


Förskott = fast avgift

C 300

2
Förskott = fast avgift

H 100

2
Förskott = fast avgift

U 1000

2
Efterskott = timavgift

UH 300

3
Efterskott = timavgift

1. Fyll i resten av raderna

Fyll i resten av raderna för de olika branscherna i tabellen.

Tabell finansiera tillsynen (Word) Word, 41 kB.

2. Vad händer om ni ändrar tillsynsfrekvensen

Vad blir differensen i intäkter per år om ni ändrar tillsynsfrekvensen ett steg uppåt eller nedåt?

3. Diskutera i grupp

  • Vad händer om ni inte klarar av att utföra tillsyn som har tillsynsfrekvens 2? Hur påverkar detta planeringen och finansieringen?
  • Hur säkerställer ni resurser för sporadisk tillsyn?
  • Vad blir skillnaden om ni gör tillsyn med förskotts- eller efterskottsbetalning? Hur påverkar valet av finansiering er eventuella tillsynsskuld och budgetunderskott.

4. Diskutera och summera resultatet av övningen

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.