Publicerad 26 oktober 2021

Mycket bra i regeringens besöksnäringsstrategi

SKR anser det är bra att staten har tagit fram en strategi för sitt bidrag till besöksnäring. Men flera frågetecken om vem som bär ansvaret för investeringar och finansiering kvarstår.

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, regeringen

– Strategin tar upp viktiga perspektiv, men det behöver också visa sig i praktisk handling. Detta gäller inte minst finansieringsfrågorna där våra besökskommuner och regioner bär en stor del av kostnaderna kopplat till turism- och besöksnäring, samtidigt som skatter och avgifter tillfaller staten till största del, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

I strategin presenterar regeringen en vision om att Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation. Man definierar också ett antal strategiska områden för hållbar turism och växande besöksnäring. Dessa är enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och innovation, tillgänglighet samt marknadsföring. Till varje område kopplas fyra horisontella perspektiv: hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan.

– SKR har fört en dialog med regeringen under strategiarbetet och lyft att det är bra att staten har en strategi för hur staten kan bidra till utveckling av turism- och besöksnäring. Kommuner och regioner har egna strategier som utgår från lokala och regionala förutsättningar och prioriteringar, där är bland annat hållbarhet viktiga frågor. SKR ser fram emot ett nära samarbete så att statens strategi förbättrar kommuner och regionernas förutsättningar ytterligare, säger Gunilla Glasare.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.