Publicerad 4 oktober 2022

Samverkan genom lagen om finansiell samordning - Finsam

Lagen gör det möjligt för kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regioner att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar hur samarbetet och samverkan ska utformas och bedrivas utifrån lokala förutsättningar och behov. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, Finsam, trädde i kraft 2004.

Nationella rådet för finansiell samordning

2008 bildade SKR, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Socialstyrelsen Nationella rådet för finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

SKR:s representanter i rådet och arbetsgrupp är sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, utredare på arbetsmarknadssektionen, samt utredare på avdelningen för vård och omsorg.

Fördjupad information om Finsam

Här kan du ta del av ett webbinarium om Finsam. Webbinariet är en kortversion av en heldagsutbildning som Nationella rådet erbjuder. Den vänder sig till politiker eller tjänstepersoner som vill få en fördjupad kunskap om Finsam. Filmen är 40 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR