Publicerad 11 mars 2021

Information från myndigheter med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har flera myndigheter och andra aktörer samlat information på sina webbplatser.

Arbetsförmedlingen FAQ

Information direkt till kommuner finns i dagsläget inte på Arbetsförmedlingens webbplats. De publicerar pressmeddelanden när större beslut fattas. Regionchefer ansvarar för att säkerställa att kommunikation med berörda parter sker lokalt och regionalt.

Information till arbetsgivare om personalomställning med anledning av coronaviruset, Arbetsförmedlingen

Information till leverantörer, Arbetsförmedlingen

Slopat krav på aktivitetsrapportering

Arbetsförmedlingen har tillfälligt tagit bort kravet på aktivitetsrapportering. Arbetssökande som inte lämnar sin aktivitetsrapport kommer inte heller att få en sanktion.

Ersättning om aktiviteter avbryts

Individens ersättning ska inte påverkas om aktiviteter avbryts då de inte kan utföras på distans. Arbetsförmedlingen har sedan den 20 mars rekommenderat att externa arbetsmarknadstjänster och utbildningar så långt det är möjligt bör ske via distanslösningar. Det innebär att syftet med insatsen ska försöka lösas via distans.

Om anordnaren inte kan uppnå syftet med aktiviteten på ett sätt som den arbetssökande kan delta i ska aktiviteten avbrytas. Om personen är anvisad till jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar eller etableringsprogrammet ska detta överliggande program fortsätta även om den underliggande aktiviteten avbryts. Det innebär att individens ersättning i dessa fall inte påverkas.

Matchningstjänster

Arbetsförmedlingens utvecklingsprojekt Kundval Rusta och matcha, som genomförs i 32 kommuner i sex områden, har nu gått in i en fas där flera aktörer har lämnat in ansökan om att bedriva verksamhet.

Mer om matchningstjänsten Kundval Rusta och matcha, Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan FAQ

Försäkringskassan har upprättat en särskild webbplats med aktuell information kring socialförsäkringsfrågor med anledning av coronaviruset. Försäkringskassan uppmanar alla med frågor att i första hand söka svar på sina frågor där.

Information om socialförsäkringsfrågor med anledning av coronaviruset, Försäkringskassan

På webbsidan finns information som gäller både privatpersoner och aktörer såsom arbetsgivare och hälso- och sjukvård mm. Informationen kommer att utvecklas allt eftersom.

Försäkringskassan planerar för FAQ för privatpersoner, FAQ för arbetsgivare samt FAQ för hälso- och sjukvård. Dessa är ännu inte publicerade men kommer inom kort och ska sedan också uppdateras löpande.

Myndigheten kommer när det är möjligt att använda digitala kanaler när de kommunicerar med externa parter och sina försäkrade.

Migrationsverket

Migrationsverket följer utvecklingen noggrant och uppdaterar på nedanstående webbsida löpnade.

Migrationsverket

Informationsverige - guiden till det svenska samhället

Här finns länkar till information om det nya coronaviruset på olika språk.

informationsverige

Frågor om hur projekt som får stöd från ESF-rådet påverkas av corona?

Svenska ESF-rådet har kommunicerat följande kring kostnader som kan uppkomma i och med att aktiviteter kopplade till ESF-projekt ställs in.

Information till stödmottagare av projektmedel angående coronaviruset, Svenska ESF-rådet

Samverkan mellan A-kassor

A-kassorna har tagit initiativ till samverkan med anledning av coronaviruset.

A-kassorna samverkar kring coronaviruset, Sveriges A-kassor

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.