Publicerad 23 maj 2024

Verktygslådan med tips för språk och integration i öppen förskola

Verktygslådan vill inspirera er att utveckla insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräld­rar och deras barn.

Verktygslådan består av två delar:

  • Del 1 lyfter fram tips på insatser och akti­viteter samt kommunexempel med filmer inom olika områden. I slutet av varje avsnitt finns diskussionsfrågor för medarbetare.
  • Del 2 är ett stöd för uppföljning med verktyg för den som vill komma igång direkt. Till denna del hör även mallar med praktiskt stöd för att komma igång med att utvärdera era insatser.

Verktygslådan - Tips och inspiration för språk och integration i öppen förskola, beställ eller ladda ner

Verktygslådan del 1: Tips på aktiviteter och kommunexempel, webb

Verktygslådan del 2: Vägledning för uppföljning, webb

Mallar i verktygslådan

Statistik om besök och deltagande

Mall insamling av besöksstatistik (Word) Word, 26 kB.

Mall sammanställning besöksstatistik (Word Word, 26 kB.

Föräldraenkäter

Enkät till föräldrar på den öppna förskolan (Word) Word, 214 kB.

Mall att fylla i enskilda enkätsvar (Excel) Excel, 21 kB.

Mall sammanställning enkätsvar (Excel) Excel, 82 kB.

Dokumentation av framsteg

Mall dokumentation av framsteg (Word) Word, 17 kB.

Löpande reflektion och självvärdering

Löpande reflektion och självvärdering (Word) Word, 15 kB.

Sammanställning analys

Mall sammanställning analys för delmål (Word) Word, 14 kB.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.