Publicerad 3 juni 2022

Delta i Kraftsamling för psykisk hälsa

Medverkande i Kraftsamlingen sker i alla delar i enlighet med det egna mandat och den egna kapacitet varje deltagande organisation har. Att medverka i Kraftsamlingen innebär därför inget åtagande i sig.

Medverkande i Kraftsamlingen sker i alla delar i enlighet med det egna mandat och den egna kapacitet varje deltagande organisation har. Att medverka i Kraftsamlingen innebär därför inget åtagande i sig.

I det praktiska arbetet inom ramen för Kraftsamlingens delarenor kommer det att finnas behov av och möjlighet till att fördela arbetsuppgifter mellan deltagarna. Detta är dock något som kommer att utarbetas av deltagarna gemensamt, och där varje deltagande organisation själva beslutar vad de kan och vill bidra med. I delarenornas arbets- och beslutsprocesser säkerställs också att varje organisation får möjlighet att förankra eventuella åtaganden internt.

Vill du vara med och bidra till Kraftsamlingen genom att delta i en av delarenorna? Maila SKR
och berätta vem du är och i vilken delarena du skulle vilja delta.

info@skr.se

Vill du ha löpande information om vad som pågår i Kraftsamlingen? Här kan du anmäla dig till Kraftsamlingens nyhetsbrev som kommer ut en gång i kvartalet.

Periodiska utskick, nyhetsbrev

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.