Publicerad 20 februari 2023

Digital Min vårdplan i cancervården

Min vårdplan cancer är en del av den nationella cancerstrategin och innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när.

Min vårdplan cancer är ett verktyg som används för att skapa delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan gör vården lättare att överblicka. Den innehåller sammanhållen information om vård och behandling samt en tidsplan för nästkommande steg.

Hittills har mer än 80 verksamheter fördelat på samtliga regioner börjat erbjuda sina patienter nationell Min vårdplan via 1177, och efterfrågan är fortsatt stor både från vårdens professioner och patientföreningar.

Patienten når Min vårdplan genom att logga in på 1177. För personer som inte kan eller vill logga in på 1177 erbjuds Min vårdplan i pappersformat och är då tillgänglig för utskrift via cancercentrum.se. Min vårdplan tas alltid fram och individanpassas av kontaktsjuksköterska eller annan vårdpersonal tillsammans med patienten.

Fördelar med Min vårdplan via 1177

 • Patienten har tillgång till Min vårdplan via smartphone, läsplatta eller dator.
 • Patienten kan skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska.
 • Patienten kan läsa fördjupad information via länkar.
 • Patienten kan besvara formulär.
 • Patienten kan se instruerande filmer, t.ex. om rehabiliteringsövningar.
 • Personalen kan uppdatera patientens Min vårdplan på distans.
 • Personalen kan enkelt individanpassa patientens Min vårdplan.
 • Min vårdplan kan följa patienten genom vårdprocessen, även mellan olika vårdgivare.

För regioner och verksamheter som önskar stöd i implementeringen av Min vårdplan via 1177 erbjuder utbildningsmaterial och rutindokument som finns publicerade på cancercentrum.se. RCC anordnar även regelbundna nätverksträffar och webbinarier med aktuell information.

Nationell förvaltning av Min vårdplan cancer

Sedan 2020 har RCC varit utgivare av nationella versioner av Min vårdplan och arbetat med att ta fram fördjupad patientinformation per diagnos eller diagnosgrupp. Syftet med nationell samordning är att öka jämlikheten och förbättra kvaliteten på informationen samt att avlasta regioner och verksamheter, som inte själva behöver ta fram patientinformation.

Hittills har nationell Min vårdplan publicerats för nio diagnoser eller diagnosgrupper; bröstcancer, prostatacancer, peniscancer, tumörer i centrala nervsystemet, tjock- och ändtarmscancer, äggstockscancer, urinblåsecancer, lungcancer samt huvud- halscancer.

Under 2022 publiceras även nationell Min vårdplan för diagnoserna skelett- och mjukdelssarkom, akut lymfatisk leukemi (barn), livmoderhals- och vaginalcancer, äggstockscancer (reviderad version), utredning av misstänkt cancer och myelom.

Min vårdplan är under framtagande och kommer att publiceras under 2023 för diagnoserna bukspottkörtelcancer, hudcancer, tjock- och ändtarmscancer (reviderad version) samt tumörer i centrala nervsystemet (reviderad version).

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.