Publicerad 13 juni 2024

Privata läkare och fysioterapeuter ersättning samt antal besök

SKR samlar årligen in uppgifter om privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi (nationell taxa).

SKR har varje år sedan 1994, samlat in uppgifter om verksamheten och presenterat dessa i en rapport eller i tabeller. Antalet uppgifter som samlas in har minskat successivt.

Det har under delar av 2023 saknats lagstöd för läkare verksamma enligt Lagen om läkarvårdsersättning och fysioterapeuter verksamma enligt Lagen om ersättning för fysioterapi, att debitera digitala vårdmöten. Därför har dessa uppgifter utgått för år 2023.

Det är endast den totala kostnaden för läkare och fysioterapeuter med ersättning enligt den nationella taxan som samlas in och redovisas. Det går därför inte att särskilja hur stor andel av den totala ersättningen som utgörs av ersättning för fysiska vårdmöten eller telefonkonsultationer.

För verksamhetsår 2023 presenteras uppgifterna i fyra tabeller. Samma underlag återfinns både Excelfilen och PDF-filen, välj det format som passar dig bäst.

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2023 (Excel) Excel, 55 kB.

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2023 (PDF) Pdf, 60 kB.

Innehåll i de fyra tabellerna

  1. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning, antal besök, antal telefonrådgivningar, totalt utbetald ersättning efter specialitet/grupp av specialiteter 2023.
  2. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning efter huvudman/grupp av huvudmän 2023.
  3. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer och totalt utbetald ersättning efter arvodeskategori 2023.
  4. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer och totalt utbetald ersättning efter huvudman 2023.

Fakta

Lagen om läkarvårdsersättning, LOL, (SFS 1993:1651) och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, (SFS 1993:1652) reglerar regionens ansvar för den vård som ges i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning (SFS 1994:1121) respektive förordningen om ersättning för fysioterapi (SFS 1994:1120).

Läs mer

Informationsansvarig

  • Therese Ekdal
    Handläggare
  • Einar Sjölund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.