Publicerad 23 februari 2024

Nätverk, jämställdhet

Nätverk är en viktig del i SKR:s arbete för att stödja medlemmarnas arbete med jämställdhet. Vi vill bygga relationer och skapa förutsättningar för att lära av varandra och göra medlemmarna delaktiga i förbundets verksamhet.

Jämställdhetsnätverket

Nätverket är öppet för jämställdhetsstrateger, centrala kontaktpersoner för jämställdhet och andra som arbetar med jämställdhet inom kommuner och regioner. 

Samarbetsrum är vår digitala mötesplats på webben, där nätverkets medlemmar kan utbyta erfarenhet, kunskaper och information, samt ta del av förbundets arbete med jämställdhetsfrågor.

Så här fungerar samarbetsrum (PDF) Pdf, 18 kB.

En eller ett par gånger per år arrangeras en nätverksträff, oftast i Stockholm. Träffarna är alltid webbsända och dokumentation från träffen publiceras i Samarbetsrummet.

Anmälan till nätverket

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.