Publicerad 29 augusti 2023

Pensioner och försäkringar vid verksamhetsövergång

Vid en verksamhetsövergång eller andra tillfällen då avtalsförsäkringar byts ut kan det för vissa arbetstagare som är sjukskrivna, har sjuk- eller aktivitetsersättning eller som fyllt 60 år finnas skäl till att kvarstå i tidigare pensions- eller försäkringsavtal.

För att dessa arbetstagare ska få kvarstå i tidigare pensions- eller försäkringsavtal behöver frågan hanteras av fack och arbetsgivare i samband med den så kallade inrangeringsförhandlingen.

Så här ansöker du om kvarstående i tidigare pensions- eller försäkringsavtal

  1. Ladda ner en särskild blankett som finns hos Fora. Ansökan om godkännande om byte av pensionsplan/försäkringsavtal
  2. Fyll i blanketten. Tänk på att fylla i blanketten korrekt, annars kan hanteringen bli försenad.
  3. Bifoga protokoll till blanketten. I protokollet ska det tydligt framgå vilka arbetstagare, med personnummer, som omfattas och vilket skälet är till att kvarstående begärs.
  4. Skicka in blanketten tillsammans med bifogade protokoll till den nämnd som ansvarar för kvarstående i det avtal där kvarståendet ska vara. Till exempel om en kommun tar över en verksamhet från ett privat företag där arbetstagarna omfattas av den privata pensionsplanen ITP, så ska kvarstående begäras hos ITP-nämnden. Adresser till samtliga nämnder samt instruktioner för begäran om kvarstående står på blanketten.

Adressen till nämnden för kvarstående i kommunala pensionsavtal vid övergång av verksamhet från kommunal sektor är:

Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL
Box 90342
120 25 Stockholm
E-post: kansli@pensionsnamnden-kl.se

Vad gäller för övriga arbetstagare som ska få nya pensions- och försäkringsavtal?

För övriga arbetstagare, som inte ska kvarstå, gäller att den övertagande arbetsgivarens pensions- och försäkringsavtal gäller som senast ett år från den dag övertagandet sker. Parterna kan däremot komma överens, vid den så kallade inrangeringsförhandlingen, om att arbetsgivarens kollektivavtal inklusive pensions- och försäkringsavtal ska gälla tidigare, till exempel från dag ett. Finns det individuella avtal om till exempel extra avsättning till pension så kan dessa i vissa fall komma att vara bindande även efter en övergång.

Vad är en verksamhetsövergång?

Mer information om de kriterier som avgör om det är en fråga om verksamhetsövergång och annat som är viktigt att känna till i samband med verksamhetsövergång finns på vår sida om verksamhetsövergång

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.