Publicerad 15 december 2022

Frågor och svar om larmyta

 • Vad bör regionen göra innan begära förstärkning sker?

  Innan en sådan begäran görs bör regionen:

  • Uttömt de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal samt ha
   arbetat för att förstärka bemanningen.
  • Undersökt möjligheten att låna in personal från sina vanliga samarbetspartners på lokal, regional och nationell nivå.
  • Aktiverat Krislägesavtalet alternativt begära aktivering av Krislägesavtalet i samband med begäran om nationellt stöd – om begäran om stöd avser personella resurser.
 • Vem kan besluta om att ett nationellt larm ska skickas till SKR?

  Beslut om att begära stöd vid krisläge fattas av behörig instans, till exempel regionens krisledningsnämnd, regionstyrelse eller liknande.

 • Hur avgör man vilka regioner ska bistå med resurser?

  Näraliggande regioner har ett särskilt ansvar för att bistå, förutsatt att regionerna själva inte är överbelastade.

  Om situationen skulle uppstå att ingen region kan bistå med personal så sker en prövning av vilken/vilka regioner i landet som är mindre belastade och därmed har bäst förutsättningar att bistå med personella resurser.

Informationsansvarig

 • Johanna Read Hilmarsdottir
  Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.