Publicerad 11 juni 2024

Chefsförsörjning

För att lyckas med rekryteringen av nya chefer måste kommuner och regioner utmana sig själva och lyfta personer med olika bakgrund och erfarenheter. SKR har tagit fram skrifter om hur välfärden hittar och utvecklar framtidens chefer samt tips för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Bra chefer som kan engagera sina medarbetare och tillsammans med dem driva ett förändringsarbete kommer att spela en avgörande roll för välfärdens utveckling. Det behövs därför en kontinuerlig dialog om vilka förutsättningar som skapar en bra verksamhet.

Det är den strategiska ledningens val av organisation, bemanning och styrning som formar de villkor och den arbetsmiljö som präglar verksamheten. Därför måste den högsta nivåns chefer och förtroendevalda också vara lyhörda för de konsekvenser som dessa val får och snabbt åtgärda eller kompensera för eventuella brister.

Sveriges viktigaste chefsjobb

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för kommuner och regioner. De chefer och ledare som ser vilka möjligheter som finns och har förmågan att inspirera sina medarbetare och tillsammans med dem driva ett förändringsarbete kommer att spela en avgörande roll för välfärdens utveckling.

I rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb får vi möta unga chefer som berättar om sina erfarenheter och tankar kring vad som krävs för att välfärden ska vara attraktiv för dagens och framtidens chefer.

Sveriges viktigaste chefsjobb - om hur välfärden hittar och utvecklar framtidens chefer

Chefer i välfärden

Tips för att bli en attraktiv arbetsgivare för chefer

Att få vara en del av en framgångsrik verksamhet är attraktivt. Den som har
höga ambitioner, och kanske har valt att investera i en längre utbildning, vill
vara där den bästa kompetensen finns och där de bästa resultaten produceras.

Tänk därför på att:

 • Skapa goda organisatoriska förutsättningar för chefer att utöva ett gott ledarskap.
 • Säkerställa att chefernas förutsättningar och kompetensutveckling är en viktig och levande fråga också i den allra högsta ledningen.
 • Vara tydlig med att chefsyrket kräver andra kompetenser än att vara expert.
 • Arbeta med de värderingar som präglar arbetsplatsens attityder och förhållningssätt gentemot chefen.
 • Erbjuda nätverk för chefer.
 • Göra ”talangjakten” till en strategisk fråga för ledningsgruppen.
 • Skapa incitament för cheferna att ha fokus på sina medarbetares utveckling.
 • Ge cheferna stöd i att coacha och utmana sina medarbetare.
 • Marknadsföra karriärvägar och utvecklingsmöjligheter, så att de blir intressanta för många.
 • Vara snabb med att identifiera, utveckla och bygga lojalitet med dem som har potential att ta ett större ansvar.
 • Skapa stor grad av transparens och delaktighet kring urvalskriterier vid till exempel rekrytering och befordran.
 • Prova nya talanger! Välj inte alltid den som redan har chefserfarenhet – då får den underrepresenterade gruppen färre möjligheter.
 • Identifiera och åtgärda informella hinder och villkor som kan ge män, kvinnor eller andra grupper olika möjlighet att få makt och inflytande på arbetsplatsen.
 • Lyfta fram goda exempel på chefer från underrepresenterade grupper.
 • Erbjuda professionellt stöd i personal- och ekonomifrågor och tydliggöra de administrativa stöd som finns.

Informationsansvarig

 • Linda Persson Melin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.