Hur lång är väntetiden till och medianboendetiden på SÄBO?

Då det ser olika ut i landet är det viktigt att ha kunskap om efterfrågan, väntetider och boendetider.

Varför är frågeställningen relevant?

Väntetiden till SÄBO, och medianboendetiden på det särskilda boendet ger en indikationen för vilken efterfrågan som finns på särskilt boende idag, och hur lång tid varje lägenhet är uthyrd.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Hur lång väntetiden och medianboendetiden är till och på särskilt boende.
  • Hur kommunen står sig mot andra kommuner.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.