Hur många fastigheter finns det i det nuvarande beståndet?

En kartläggning kan göras för att kunna matcha det utbud som finns gentemot det behov som identifieras.

Varför är frågeställningen relevant?

Kommunen behöver se över om det finns fastigheter som kan passa för äldreboende och vara relevanta att bygga om.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Antal fastigheter som skulle kunna nyttjas som äldreboende.
  • Kartläggning av teknisk status på fastigheterna.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

  • Kommunens interna system.
  • Fastighetsägarens och driftansvarigas information om nuvarande fastigheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.