På min dagordning i Almedalen: Likvärdighet

Även om det dröjer ett litet tag innan jag landar i hängmattan så gläds jag över tanken på att alla Sveriges elever nu, sen några veckor, har sommarlov. Och snart även lärare och rektorer. Välförtjänt!

Innan jag får lite ledigt står Almedalen på schemat, där jag har ett antal möten och seminarier för SKR:s och våra medlemmars räkning.

Jag kommer försöka få till så många samtal som möjligt på temat skolans likvärdighet. En fråga som är lika angelägen för skolministern som för den lokala politikern, lika viktig för den kommunala skolchefen som för rektorn eller lärarna på skolan. En avgörande fråga för utvecklingen av svensk skola.

Huvudmännens fundamentala ansvar

Jag kommer prata mig varm om vilket tungt och viktigt ansvar som vilar på skolhuvudmännen för att säkerställa att allt görs för att varje barn i Sverige, utifrån sina förutsättningar, ges samma chans att lyckas i skolan. Jag kommer prata om den demografiska utmaningen med kraftigt minskande barnkullar, men också om vilka möjligheter det kan innebära för likvärdigheten.

Almedalens guld: alla samtal

Jag kommer också lyssna efter diskussioner om Lena Holmdals (utbildningsdirektör i Stockholms stad) utredning om nationell skolpengsnorm. Hon har uppdraget att utreda en viktig, men oerhört komplicerad fråga, som har stor bäring på likvärdighet och som vi kommer ägna mycket tid och kraft åt kommande månader.

Jag kommer också ta alla tillfällen jag kan att lyssna på och diskutera med de nya fackliga företrädarna. Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare har båda nya ordföranden, som jag ser fram emot att stifta djupare bekantskap med.

Så jobbar vi tillsammans för att förbättra likvärdigheten

Jag kommer också, så klart, ta upp hur Sveriges kommuner tycker att staten borde arbeta för att stärka likvärdigheten.

Med den delade vårdnad som faktiskt råder, i skolans styrning, så vill vi bland annat se att man på statlig nivå arbetar med att:

 1. Sätta ytterligare fokus på undervisningen.
  Styrningen – från utbildningsminister till rektor – behöver ha fokus på undervisningens kvalitet. Det finns dock ingen patentlösning som fungerar överallt eftersom kommuner, skolor och elever har olika förutsättningar. För att kunna stärka likvärdigheten måste styrningen därför vara flexibel och utgå från lokala behov. Målet för kvalitetsarbetet är att stödja undervisningen och att anpassa organisationen utifrån skolans kompensatoriska uppdrag.
 2. En bättre och mer hållbar finansiering.
  Statliga krav och nya reformer måste matchas med statliga resurser. De generella statsbidragen behöver räknas upp årligen både utifrån demografiska behov och pris- och löneökningar. På så sätt urholkas inte värdet av statens finansiering.

  Det behövs också en storstädning bland floran av riktade statsbidrag till skolan och ett arbete för att även mindre kommuner ska kunna ta del av dessa medel.
 3. En lärarutbildning som når hela landet.

Statens styrning av lärarutbildningen behöver stärkas. Lärarutbildningen behöver nå hela landet och utbilda i de ämnen och skolforner som verkligen behövs. Det är också viktigt att ta till vara de som redan arbetar i skolan genom att stärka möjligheten att kombinera arbete med studier.

Med dessa budskap i bagaget ser jag inte bara fram emot intressanta samtal i Almedalen, utan framför allt ett fortsatt gemensamt arbete med våra medlemmar i höst. Tillsammans med kommunerna kommer vi att arbeta för att stärka skolans kvalitet och likvärdighet. Det ser jag fram emot!

Trevlig sommar!

Läs vidare

Här kan du läsa mer om hur SKR och kommunerna vill att likvärdigheten förbättras.

En likvärdig skola i hela Sverige

Och här finns ännu mer att läsa.

En nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet, Regeringen.se

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen