Publicerad 18 mars 2021

Övning 1a, tillsynsbehov

I övning 1a ska ni öva på att komma fram till vad tillsynsbehovet är för de olika branscherna.

Ni ska fastställa tillsynsbehovet för ett antal branscher i en fiktiv kommun. Använd tabellen genom hela övningen.

Tabell tillsynsbehov (Word) Word, 41 kB.

För att fylla i tabellen behöver ni göra en omvärldsbevakning och diskutera med era kollegor om bedömningen.

1. Diskutera följande frågor för branscherna

Lagstiftning

 • Vilka krav ställs på branschen inom samtliga aktuella lagstiftningsområden?
 • Vad är det samlade tillsynsbehovet? Tänk på att det kan finnas många krav, med komplex lagstiftning, där flera myndighetsområden berörs.
 • Är tillsynen styrd? Har staten särskilda krav på tillsynen (till exempel branscher med IUV)?

Erfarenhet

 • Vilka miljö/hälsofrågor brukar vara stora för den här branschen?
 • Hur brukar branschen sköta sig? Vilken typ av tillsyn har branschen behov av?

Omvärldsbevakning

 • Hur påverkar EU-lagstiftning tillsynsbehovet?
 • Finns nationella projekt för branschen, ska kommunen delta? Har tillsynen stor betydelse för att uppfylla miljömålen?
 • Har kommunen egna lokala mål som tillsynen bör ta hänsyn till? Hur prioriterad är branschens tillsyn för politiken idag?

Genom att undvika att diskutera timmar direkt får ni en diskussion om det subjektiva behovet, utan att styras av förväntad tillsyn.

2. Använd post-it lappar och ett stort papper

Skriv varje bransch på en post it-lapp och placera dem i respektive ruta på en planeringsmatris. Gör i grupp eller individuellt. Bedömningen görs utifrån kommunens lokala behov, det vill säga, vad som är viktigast i kommunen.

3. Fyll i tabellen med tillsynsbehov

I tabellen ska ni fylla i tillsynskategori, tillsynsbehov och tillsynsfrekvens för de olika branscherna. Tillsynsfrekvens (kolumn 4) är överkurs och kan göras vid övning 1b istället.

4. Diskutera resultatet

Känns planeringen rimlig?

Informationsansvarig

 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.