Publicerad 29 juni 2022

Hemställan om förtydligande av ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet i deras demokratiska uppdrag i kommunallagen

Hot, hat och våld mot demokratins företrädare utgör ett reellt och allvarligt problem för det demokratiska systemet. Det har också utvecklats till en allt vanligare företeelse. Redan i betänkande "Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)" föreslogs att kommunallagen skulle kunna kompletteras med en bestämmelse om att kommuner och landsting skulle åläggas att verka för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra förhållanden – och den tanken behöver fullföljas och resultera i en tydlig reglering.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.