Publicerad 22 september 2023

Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser (Ds 2023:17)

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om det i skyddande syfte bör införas en möjlighet att begränsa enskilda personers rätt att vistas på vissa platser eller områden i samhället utan att personen har dömts för påföljd för brott. SKR:s förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag om att det bör införas en möjlighet att under vissa förutsättningar förbjuda en person att vistas på allmän plats.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.