Publicerad 26 maj 2023

Värdet av vinden – kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18)

Betänkandet behandlar frågan om att ge kommunerna incitament att tillstyrka fler vindkraftsanläggningar, samt att kompensera boende och lokalsamhälle som påverkas av en vindkraftpark. Förbundet ställer sig delvis bakom förslagen. Förbundet efterfrågar dessutom en snabb remittering av ett förslag på ekonomiska incitament till kommunerna.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.