Publicerad 21 april 2023

Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

Trygghetsberedningens uppdrag är att under perioden 2020-2024 ta fram underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik. Beredningens andra delbetänkande tar i huvudsak upp frågan om barn och ungas involvering i gängkriminalitet och våld i barns och ungas nära relationer. Kansliets förslag är att förbundet överlag ställer sig bakom utredningens förslag, men också understryker hur viktigt det är att de initiativ som tas inte leder till ett parallellt arbete vid sidan av redan etablerade samverkansformer.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.