Publicerad 18 november 2022

Utökat informationsutbyte Ds 2022:13

Utredningen syftar till att säkerställa att myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor har tillgång till den information de behöver för att fatta korrekta beslut i fråga om ersättning från välfärdssystemen och för att motverka arbetslivskriminalitet. Kansliets förslag är att SKR instämmer i flera av utredningens utgångspunkter men anser dock inte att förslagen i utredningen tillräckligt omhändertar kommuners behov, förflyttar frågor om sekretess inom socialtjänst och hälsa- och sjukvård på informationsutbytesområdet framåt.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.