Publicerad 22 september 2023

Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om ytterligare åtgärder som ska bidra till att säkerställa vården, ordningen och säkerheten på särskilda ungdomshem och LVM-hem och minska risken för avvikningar och fritagningar från sådana hem. SKR:s förslag är att förbundet ställer sig bakom promemorians förslag att bland annat införa generella inskränkningar i fråga om elektroniska kommunikationstjänster på vissa särskilda ungdomshem och LVM-hem. Vissa delar av förslaget kräver dock ytterligare överväganden.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.