Publicerad 16 juni 2023

Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 2022:72)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om offentlig tillgång till läkemedelsstatistik. SKR ställer sig i stort sett bakom utredningens förslag med reservation för att förslagen inte får innebära några försämringar i tillgång till läkemedelsstatistik för förbundets medlemmar och SKR.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.