Publicerad 22 september 2023

Sveriges tillträde till vissa Natoavtal

Detta delbetänkande tar i huvudsak upp frågan om vilka eventuella författningsändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda de Natoavtal som förväntas efter ett medlemskap i försvarsalliansen. SKR:s förslag är att förbundet främst pekar på de förtydliganden som måste göras vad gäller betänkandets avsnitt om sjuk- och tandvård.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.