Publicerad 13 mars 2023

Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om ökad statlig styrning, genom statligt huvudmannaskap eller på annat sätt, av grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt motsvarande skolformer. SKR avvisar utredningens förslag om ett statligt huvudmannaskap och pekar på alternativa sätt att möta de problem som betänkandet beskriver.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.