Publicerad 19 juni 2024

SKR:s strategi för engagemang och delaktighet inom EU och internationellt

Arbetsutskottet beslöt i november 2022 att uppdra åt kansliet att ta fram förslag på en övergripande strategi för SKR:s internationella arbete, i syfte att utveckla övergripande syften och mål med samt olika former för arbetet, och skapa förutsättningar för förtroendevalda i arbetet, samt för arbetsutskottets samordning av strategiska frågor och internationella samarbeten.

Ladda ner strategi (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.