Publicerad 30 maj 2023

Skrivelse gällande behov av regeländringar avseende ställföreträdarskap

SKR vill med denna skrivelse påminna om och påtala vikten av att förslagen i SOU 2021:36, som redan har remissbehandlats, går vidare i lagstiftningsprocessen.

Ladda ner skrivelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.