Publicerad 27 januari 2023

Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen

EU-kommissionen har beslutat att revidera direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD), även kallat avloppsdirektivet. Kansliet välkomnar revideringen men har identifierat ett antal allvarliga brister med förslaget och konstaterar att EU-kommissionen inte tagit hänsyn till en del av förbundets tidiga synpunkter.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.