Publicerad 17 maj 2024

Rätt frågor på regeringens bord – en ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet (SOU 2024:11)

Betänkandet tar i huvudsak upp regeringens roll på miljöområdet, främst i fråga om vilka ärenden som regeringen ska eller bör pröva i olika tillståndsfrågor på miljöområdet. Även frågan om prövning av verksamheter i Sveriges ekonomiska zon samt undantag i vissa fall från det EU-rättsliga MKB-direktivet tas upp.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.