Publicerad 27 juni 2024

Promemoria - En kapacitetsmekanism för
elmarknaden

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) instämmer i bedömningen att det bör finnas en kapacitetsmekanism för elmarknaden i Sverige även efter den 15 mars 2025, när den nuvarande effektreserven upphör.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.