Publicerad 23 september 2022

Översikts- och regionplan i en digital miljö

Boverket föreslår ändringar i Plan- och byggförordningen samt en ny föreskriftsrätt för att möjliggöra att översiktsplaner och regionplaner kan utformas på ett enhetligt sätt i en digital miljö.

Kansliets förslag är tillstyrka Boverkets förslag om digitala översiktsplaner och regionplaner och med vissa reservationer. Föreskrifterna och allmänna råd måste utformas med respekt för det decentraliserade planeringsansvaret.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.