Publicerad 27 januari 2023

Överenskommelse – Sammanhållen, jämlik och säker vård

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om sammanhållen, säker och jämlik vård 2023 täcker fem olika områden. Dessa är insatser för att förbättra antibiotikaanvändningen, nationella kvalitetsregister, strukturerade uppgifter om läkemedel för förbättrad patientsäkerhet, långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Ladda ner överenskommelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.