Publicerad 29 januari 2024

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024

Inför 2024 har en ny överenskommelse tagits fram av SKR och MSB för perioden 2024–2026. Enligt denna tillförs regionerna årligen 50 mnkr för uppgifter enligt 2 kap (krisberedskap) och 3 kap (civilt försvar) LEH och 55 mnkr till civilt försvar i allmänhet. Det betyder en ökning i jämförelse från 2023 års överenskommelse på 5 mnkr till 2 och 3 kap LEH och 15 mnkr till civilt försvar i allmänhet.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.