Publicerad 29 januari 2024

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2024

Inför 2024 har en ny överenskommelse tagit fram av SKR och MSB för perioden 2024–2026. Enligt denna tillförs kommunerna årligen 362 mnkr för uppgifter enligt 2 kap (krisberedskap) och 3 kap (civilt försvar) LEH, 27 mnkr till Rakel och 260 mnkr till civilt försvar i allmänhet. Det betyder en ökning i jämförelse från 2023 års överenskommelse på 30 mnkr till 2 och 3 kap LEH och 100 mnkr till civilt försvar i allmänhet.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.