Publicerad 23 december 2022

Överenskommelse - Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Överenskommelsen 2023 syftar till att stimulera regionerna att vidta åtgärder och genomföra insatser som leder till kortare väntetider och vårdköer, med målet att alla patienter ska få vård i enlighet med den lagstadgade vårdgarantin. Under 2022 återgick överenskommelsen till sin ordinarie utformning efter pandemin drabbat Sverige.

Ladda ner [överenskommelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.