Publicerad 27 januari 2023

Överenskommelse – Läkemedelsförmånerna 2023

Överenskommelsen följer de principer som gällt för tidigare överenskommelser och innebär bl.a. att ersättningen till regionerna för 2023 fastställs genom ett ömsesidigt accepterande av att Socialstyrelsens årliga läkemedelsprognos utgör bas för ersättningen, såväl för förmånerna som för läkemedel vid behandling av hepatit C.
I överenskommelsen konstateras vidare att parterna ser behovet av en översyn av nuvarande system för finansiering av läkemedel, bl.a. utifrån vad som anfördes av Läkemedelsutredningen som genomfört en övergripande översyn av systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. För 2023 års överenskommelse gäller prognosen som fastställdes i oktober 2022. 

Ladda ner överenskommelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.