Publicerad 23 december 2022

Överenskommelse - Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Parterna är överens om att det långsiktiga utvecklingsarbete som har bedrivits inom området psykisk hälsa och suicidprevention behöver fortsätta. I syfte att skapa förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och regioner i det arbetet har parterna enats om att ingå en förnyad överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2023 med samma inriktning som för perioden 2021–2022.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.