Publicerad 21 april 2023

Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen

Förslag till direktiv tar i huvudsak upp frågan om att anpassa EU:s luftkvalitetsnormer närmare WHO:s rekommendationer, förbättra den rättsliga ramen samt bättre stödja lokala myndigheter att uppnå renare luft. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom kommissionens långsiktiga mål om at nå WHO:s rekommendationer, men att det måste ske i rimlig takt.

Ladda ner [remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.