Publicerad 21 april 2023

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

Remissen presenterar ett förslag på en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som utgår från två mål och ett antal delmål samt ett förslag på Skolverkets fortsatta arbete med bland annat en nationell handlingsplan för strategin. Kansliets förslag är att förbundet inte motsätter sig förslaget till nationell digitaliseringsstrategi och betonar bl.a att huvudmännen måste ges förutsättningar för att kunna genomföra strategin samt att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun måste tydliggöras i strategin.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.