Publicerad 16 december 2022

Näringslivets klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023

I uppdraget för en handlingsplan har det ingått att göra en hinderanalys för klimatmålen med tonvikt på jordbruks-, skogsbruks-, industri-, bygg-, fastighets-, avfalls- och energisektorn samt att lämna förslag på styrmedel, åtgärder och kompensation för att mer effektivt bidra till klimatmålen samtidigt som näringslivet bibehåller och stärker sin konkurrenskraft. 

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.