Publicerad 22 september 2023

Lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om förslag till en ny lag som ger regeringen befogenhet att i vissa fall meddela föreskrifter om förbud mot att med vissa färdmedel transportera personer som saknar giltiga identitetshandlingar till Sverige.

SKR menar att möjligheten att införa förbud måste göras efter noggrann bedömning och användas restriktivt, och att uppgiften kan bli omöjlig för transportörerna att verkställa.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.