Publicerad 16 juni 2023

Koldioxidnormer för tunga fordon

Kommissionen föreslår att förordningen ska ges utökad räckvidd till att omfatta fler tunga fordon och ger förslag på skärpta krav för koldioxidnormer. SKR ser positivt på EU-kommissionens höjda klimatambitioner, men ger vissa invändningar i bland annat utgångspunkten för styrningen på området.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.