Publicerad 27 september 2023

Hemställan - Utökad information från Arbetsförmedlingen till kommunen

För att kunna handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd och avgöra vilket stöd individen ska ges krävs att kommunen har god tillgång till information, bland annat från Arbetsförmedlingen. SKR vill genom denna hemställan uppmana regeringen att utöka de informationsmängder från Arbetsförmedlingen som kommunen kan ta del.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.